Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Birim Dökümanları Listesi

2013 Yılı İş Planı Formu için tıklayınız.

Başkanlığın Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Başkanlık Görev Dağılım Çizelgesi için tıklayınız.

Batman Üniversitesi Organizasyon  Şeması için tıklayınız.

Birim Performans Hedefleri Tablosu için tıklayınız.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü  Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü için tıklayınız.

Daire Başkanı Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Hassas Görevler Listesi için tıklayınız.

İç Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

İç İşleyiş İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü için tıklayınız.

İç İşleyiş Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü için tıklayınız.

İç Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü  Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Misyon Vizyon Formu için tıklayınız.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü  Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü için tıklayınız.

Personel Listesi Formu için tıklayınız.

Raporlama Akış Çizelgesi için tıklayınız.

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Risk Önleme Eylem Planı için tıklayınız.

Rotasyon Planı için tıklayınız.

Sekreter Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Strateji Misyon Vizyon için tıklayınız.

Strateji Organizasyon Şeması için tıklayınız.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları için tıklayınız.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü için tıklayınız.

Süreç  Sorumluları Formu in tıklayınız.