Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Görev Yetki ve Sorumluluklar

1-Daire Başkanı Görev İş Tanımı Formu (Öğr.Gör. Ümit ÇELİK – Daire Başkan V.) Tıklayınız

2-Daire Başkanlığı Sekreterliği Görev İş Tanımı Formu (Hasan TUNÇBOĞA Destek Personeli) Tıklayınız

3-Bütçe ve Performans Birimi Görev İş Tanımı Formu (Aziz OKAY – Şube Müdürü) Tıklayınız

4-Bütçe Performans Birimi Şube Müdürü, Birim Sorumlusu Görev İş Tanımı Formu (Aziz OKAY – Şube Müdürü) Tıklayınız

5-İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev İş Tanımı Formu (Ecem Hazal ARIKAN – Mali Hizmetler Uzm. Yard.) Tıklayınız

6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu Görev İş Tanımı Formu (Ecem Hazal ARIKAN – Mali Hizmetler Uzm. Yard.) Tıklayınız

7-İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi Şef-Memur Görev İş Tanımı Formu Tıklayınız

8-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görev İş Tanımı Formu (Süleyman AYDIN – Şube Müdürü) Tıklayınız

9-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Şube Müdürü Görev İş Tanımı Formu (Süleyman AYDIN – Şube Müdürü) Tıklayınız

10-Muhasebe Kesin Hesap Ve Raporlama Birimi Emanetler Bürosu Görev İş Tanımı Formu (Emrah Aslan – Memur) Tıklayınız

11-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Muhasebe Kesin Hesap Bürosu Görev İş Tanımı Formu (Yahya AYDIN – Şef) Tıklayınız

12-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Projeler Bürosu Görev İş Tanımı Formu (Muhammed Mahsun ŞAHİN – Şef) Tıklayınız

13-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Vezne Görev İş Tanımı Formu (Emrah ASLAN – Memur) Tıklayınız

14-Taşınır Kayıt Kontrol ve Satın Alma Birimi Görev İş Tanımı Formu (Gülistan KELEŞ - Sekreter) Tıklayınız

15-Taşınır Konsolide Birimi Görev İş Tanımı Formu (Beşir ARZIK – Şef) Tıklayınız

16-Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Görev İş Tanımı Formu (Fiğen Kırşanlı UYANIK – Mali Hizmetler Uzm. Yard.) Tıklayınız

17-Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi Görev İş Tanımı Formu (Ahmet Şükrü RAMAZANOĞLU – Şube Müdürü) Tıklayınız