Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

1. Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

2. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

3. Muhasebe hizmeti yürütmek,

4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.