Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

4. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.