Anasayfaya Dön

Internal Control System

İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 

a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

c) Ön mali kontrol görevini yürütmek.

d) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İÇ KONTROL EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU ÜYELERİ

Görevi

Unvanı / Adı - Soyadı

Birimi

Başkan

Daire Başkanı / İbrahim Halil KAYA

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

Müdür V. / Yrd.Doç.Dr. Bahattin İŞCAN

Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Üye

Genel Sekreter Yrd. / Mustafa İNAL

Genel Sekreterlik

Üye

Daire Başkanı / Kemal EVİZ

Personel Daire Başkanlığı

Üye

Öğretim Üyesi / Yrd.Doç.Dr. Hamit ADİN

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Üye

Bilgisayar İşletmeni / İsmail IŞIK

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

Memur / Beşir ARZIK

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

 

 

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÜYELERİ

Görevi

Unvanı / Adı - Soyadı

Birimi

Başkan

Prof. Dr. Tahsin KILIÇOĞLU

Rektör Yardımcısı

Üye

Dekan/Prof.Dr.Aydın DURMUŞ

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Üye

Dekan / Pror.Dr.Nihat AYDENİZ

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Üye

Dekan / Prof.Dr. Hakan ÇOBAN

Mimarlık-Mühendislik  Fakültesi Dekanlığı

Üye

Müdür V. / Yrd.Doç.Dr. Bahattin İŞCAN

Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Üye

Müdür V. / Doç.Dr. Tahir NALBANTÇILAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Üye

Genel Sekreter  /Mustafa İNAL

Genel Sekreterlik

Üye

Yrd.Doç.Dr.Hacı Murat ŞAHİN

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu

Üye

Daire Başkanı / İbrahim Halil KAYA

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

Daire Başkanı / Kemal EVİZ

Personel Daire Başkanlığı

Üye

Daire Başkanı / Mehmet BEREKET

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üye

Daire Başkanı / Nihat ÖZEN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

Daire Başkanı / Muzaffer BİMAY

Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı

Üye

Daire Başkanı V. / Mehmet BEREKET

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

Daire Başkanı / Mehmet SARUHAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üye

Hukuk Müşaviri / Yusuf TANRISEVEN

Hukuk Müşavirliği

Üye

Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Ecem HAZAL ARIKAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üye

Şef/ Ercan KAYA

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı